Bourbon Liebeskind Berlin Liebeskind Slbowlins Berlin Håndtasker HxwCp
Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf Series Rygsække Floid Eastpak core Black 4qH4PFf
Spade Jackson Small Hayden York Kate New Black Håndtasker Street 1dwxqnCp
Eastpak Floid Black Rygsække core Series

Køre- og hviletid for turistbuschauffører Series Black core Eastpak Floid Rygsække

Et af de vigtigste redskaber til at sikre ordentlige arbejdsforhold for chauffører er køre- og hviletidsreglerne. Reglerne fastsætter og beskriver, hvor meget man som chauffør må køre, før man skal holde pause og hvil.
core Series Black Rygsække Eastpak Floid

Der er tale om rimeligt komplicerede regler, som det er vigtigt, at man som chauffør har sat sig grundigt ind i. Reglerne er til for at sikre, at du som chauffør ikke kører rundt på landevejene uden at være tilstrækkelig udhvilet. Hvis du er træt og ukoncentreret, er du til fare for dine omgivelser, men det er også dit eget liv og helbred du sætter på spil.

Lauren Pebbled Orange Burnt Håndtasker Ralph 6ZrfgcWq0Z

På politiets hjemmeside, under afsnittet ”Tunge køretøjer”, kan du finde en nærmere gennemgang af køre- hviletidsreglerne.

Det er dit ansvar som chauffør at overholde køre- og hviletidsreglerne, uanset hvad din arbejdsgiver siger, og hvordan han end tilrettelægger kørslen. Det er dig det går udover hvis det går galt, og det er dig der får bøde hvis du bliver stoppet. Din arbejdsgiver har dog altid et objektivt ansvar, og skal derfor sikre at du er i stand til at overholde køre- og hviletidsreglerne. Han vil få en bøde der er 3 gange større end den du får.

3F kan hjælpe dig med at efterleve køre- og hviletidsreglerne. Så henvend dig i din lokale 3F fagforening og tag en snak med den arbejdsmiljøansvarlige hvis du har brug for hjælp.

Black Eastpak core Floid Rygsække Seriescamel Tropez Håndtasker Navy St Kayu w4nqYCAY

Glovetanned Duffle Pebble Coach Navy Håndtasker Midnight Hgq1d8